Warunki wynajmy

Warunki wynajmu namiotów cateringowych (rurkowych) do samodzielnego montażu
wraz z wyposażeniem dodatkowym.


Przedmiot wynajmu

 1. Przedmiotem wynajmu jest namiot rurkowy do samodzielnego montażu.

 2. Wynajem może również obejmować wyposażenie dodatkowe w postaci: rollbaru, grilla, obciążników, ławostołów

 3. Rozmiar namiotu zostaje ustalony w zależności od potrzebnej powierzchni.

 4. Najemca oświadcza że przedmiot najmu nie jest uszkodzony – w 100% nadaje się do użytku.

 5. Najemca oświadcza że przedmiot najmu jest w pełni kompletny – posiada wszystkie niezbędne elementy potrzebne do rozstawienia i użytkowania.

 6. W przypadku braku jakiegoś elementu należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego.


Okres wynajmu

 1. Czas wynajmu obejmuje od jednego do kilku dni (2-3 dni). W przypadku dłuższego czasu wynajmu, należy to uzgodnić z Wynajmującym.


Rezerwacja i zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie formie pisemnej na maila biuro@kudu-polska.pl lub w siedzibie wynajmującego – tj. Kudu Polska, ul. Jeziorko 1 w Krakowie. Wszelkie potrzebne informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. (12) 431 01 01.

 2. Na podstawie zamówienia sporządzona zostaje umowa. Przed jej podpisaniem Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia Najemcy szczegółowych warunków wynajmu.

 3. W momencie podpisania umowy Najemca zobowiązany jest uiścić zaliczkę w wysokości 30% należności brutto.

 4. Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.


Realizacja zlecenia

 1. Odbiór przedmiotu najmu odbywa się w siedzibie wynajmującego – tj. przy ul. Jeziorko 1 w Krakowie. W momencie odbioru płatna jest kaucja zwrotna za przedmiot wynajmu – wysokość kaucji zostaje przedstawiona Najemcy przed podpisaniem umowy.

 2. Płatna zostaje również pozostała część kwoty za usługę wynajmu.

 3. Istnieje możliwość wysyłki przedmiotu najmu do Najemcy po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym i przy zdeklarowaniu dostarczenia przedmiotu najmu do siedziby Wynajmującego po okresie wskazanym w umowie.

 4. Istnieje możliwość dostarczenia, zamontowania i zdemontowania namiotu przez Najemcę po wcześniejszych ustaleniach. W takim przypadku do kosztów wynajmu doliczona zostanie opłata za transport, montaż i demontaż, o której wysokości klient zostanie poinformowany przed podpisaniem umowy.

 5. Odbiór przedmiotu najmu odbywa się w pierwszym dniu wynajmu określonym w umowie. Za dzień zwrotu przedmiotu najmu uważa się ostatni dzień określony w umowie.

 6. Zwrot przedmiotu najmu odbywa się w obecności pracownika firmy Kudu Polska, który upoważniony zostaje do sprawdzenia go pod kątem powstałych uszkodzeń, zabrudzeń i braków. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w stanie nieuszkodzonym.

 7. W przypadku zaistniałych usterek które określono w punkcie 7, naliczane zostają dodatkowe opłaty wg cennika dołączonego do powyższych warunków wynajmu. Koszt powstałych uszkodzeń zostanie odliczony od kaucji wpłaconej za przedmiot najmu

 8. Do odpłatnych usterek zalicza się: uszkodzenie konektorów (łączników) – zagięcia i wgięcia, urwanie gumek namiotowych, zerwane/złamane śrubki, podarta/dziurawa plandeka, brudna plandeka, pęknięty obciążnik, uszkodzony grill, połamany/zarysowany/zdarty komplet piwny i wszystkie widoczne, techniczne i uniemożliwiające dalsze użytkowanie uszkodzenia przedmiotu wynajmu.

 9. W przypadku braku powstałych usterek w przedmiocie wynajmu, Najemcy zostaje zwrócona cała kwota kaucji zwrotnej.