Regulamin

WYNAJEM NAMIOTÓW

 

W firmie KUDU POLSKA  oferujemy wynajem namiotów imprezowaych i magazynowych oraz mebli i wyposażenia technicznego. Specjalizujemy się w temacie WYNAJEM NAMIOTÓW KRAKÓW i okolice, dlatego wynajmy mniejszych namiotów organizujemy na terenie województwa małopolskiego i sąsiadujących mu województw. Na pozostałym obszarze Polski realizujemy wynajem jedynie w przypadku dużych zamówień.

 

REGULAMIN WYNAJMU

 

ZASADA PODSTAWOWA

 1. Wynajem namiotów prowadzimy wyłącznnie z transportem i montażem, co daj gwarancje wysokiej jakości oferowanych produktów.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Wynajem namiotów prowadzimy min dla celów organizacji imprez jak i magazynowych (osłonowych) , z wyłączeniem zastosowań mogących narazić namioty na przyspieszone zużycie lub uszkodzenie
  (np. zadaszanie grilli lub stanowisk gastronomicznych wydzielających intensywne zapachy).

 2. Wszelkie usługi wykonujemy na podstawie ustaleń pisemnych (korespondencja e-mail lub,
  przy większych zamówieniach, umowa), a nie na podstawie ustaleń ustnych z klientem.
  Ustalenia ustne nie potwierdzone drogą mailową nie stanowią zobowiązania.


OKRES WYNAJMU

 1. Minimalny wynajem namiotów, mebli i sprzętu technicznego obejmuje okres 1 doby,
  z możliwym montażem w dzień przed imprezą i demontażem w dzień po imprezie.

 2. Wysokość dopłaty za wynajem kilkudniowy czy też długoterminowy jest uzależniona od terminu i okresu wynajmu oraz od całkowitej wartości zamówienia.


CENA WYNAJMU

 1. Cena wynajmu jest uzależniona od wielkości zamówienia oraz terminu
  i okresu wynajmu, dlatego zapytania zawsze wyceniane są indywidualnie

 2. Do każdej ceny wynajmu doliczona jest opłata transportu, montażu i demontażu – kalkulowana indywidualnie w zależności od miejsca montażu, rodzaju podłoża i wielkości hali.

 

REZERWACJA / ZAMÓWIENIE / PŁATNOŚĆ

 1. Klient dokonuje rezerwacji sprzętu do wynajmu w formie pisemnej (emailem lub faxem).

 2. Potwierdzeniem dokonania rezerwacji jest faktura proforma (określająca wartość usługi
  oraz termin płatności), która jest wysyłana do klienta emailem lub faxem.

 3. Po sprawdzeniu faktury proforma w zakresie zgodności z ustaleniami klient potwierdza złożenie
  zamówienia poprzez wpłatę
  50% zadatku liczonego od wartości brutto

 4. Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie anuluje rezerwację/zamówienie i kończy ważność oferty.

 5. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi - prosimy o rozważne składanie zamówień.

 6. W przypadku rezygnacji z części lub całości zamówienia na krócej niż 14 dni przed
  ustaloną datą wynajmu całkowita wartość zamówienia nie podlega obniżeniu, a otrzymana zapłata
  nie podlega zwrotowi.

 7. Płatność końcowa za wynajem następuje najpóźniej przy dowozie i montażu sprzętu
  (nie pobieramy kaucji za wynajmowane namioty, meble, wyposażenie i sprzęt techniczny).


 

MONTAŻ i DEMONTAŻ


 1. Wynajem namiotów i wyposażenia do nich (podłoga, parkiet taneczny, ogrzewanie, oświetlenie)
  obejmuje montaż oraz demontaż (na poziomie 0 - bez wnoszenia po schodach, przy bezpośrednim
  dostępie do miejsca montażu).

 2. Wynajem mebli (krzesła i stoły, fotele, sofy, itd) i akcesoriów (pokrowce, obrusy, itp.) nie obejmuje
  montażu i demontażu; które stanowią koszt dodatkowy ustalany przy składaniu zamówienia.

 3. Klient (najemca) jest odpowiedzialny za pełne udostępnienie miejsca dostawy i/lub montażu
  wynajętego sprzętu w ustalonym wcześniej terminie i czasie.

 4. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu, który wiąże się z koniecznością wykonania
  dodatkowych prac (np. wyrównania lub utwardzenia terenu, przenoszenia towarów na odległość
  pow.10m, itp.) stanowi dodatkowy koszt dla najemcy (ustalany przy zamówieniu) i w przypadku
  braku wcześniejszej informacjina i/lub napiętego planu montaży w danym dniu, może spowodować
  przełożenie lub anulowanie wynajmu/montażu z winy najemcy i rozwiązanie umowy wynajmu
  w trybie natychmiastowym.

 5. Montaż namiotów i wyposażenia wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników
  oraz innych nierówności lub przeszkód). W innym przypadku konieczne są wspólne oględziny
  miejsca montażu. Montaż na terenie nierównym lub rozmiękłym jest dodatkowo płatny i jako
  nie zawsze możliwy, musi być zgłoszony przez klienta przy składaniu zamówienia.

 6. Wszelkie czynności wykonywane przez nasze ekipy techniczne po odebraniu montażu przez
  przedstawiciela zamawiającego, w tym m.in. zmiany w ustawieniu namiotów, poszyciu boków
  i konfiguracji wyposażenia 
  są dodatkowo płatne

 7. Przy dostawie sprzętu do wynajmu i przy jego zwrocie niezbędna jest osoba reprezentująca
  klienta (najemcę), wskazana przy składaniu zamówienia i upoważniona do odbioru sprzętu do wynajmu
  i/lub podpisania protokołu odbioru. Brak takiej osoby i/lub brak z nią kontaktu telefonicznego może
  spowodować rozwiązanie umowy wynajmu w trybie natychmiastowym z winy wynajmującego.

 8. Wszelkie uwagi dotyczące stanu sprzętu i jego zgodności z zamówieniem należy zgłaszać ekipie
  montażowej bezpośrednio przy montażu. Uwagi zglaszane w późniejszym terminie
  nie bedą uwzgledniane.

 9. Klient (najemca) akceptuje fakt, że montaż namiotów może zostać zostać wstrzymany, opóźniony
  lub całkowicie odwołany jeżeli warunki pogodowe (np. wiatr o sile pow. 30 km/h)
  nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażu/demontażu.

 10. Wszelkie przestoje ekipy montażowej powstałe z winy wynajmującego stanowią koszt dodatkowy, który wyceniany jest indywidualnie i wynosi od 100 zł za godzinę przestoju.

 11. Montaż/demontaż w godzinach nocnych (od 20,00 do 8,00) stanowi koszt dodatkowy
  ustalany indywidualnie przy zamówieniu.

 

TRANSPORT

 1. Dla zapewnienia dobrego stanu sprzętu wynajem namiotów i wyposażenia prowadzimy wyłącznie
  z naszym transportem (dowóz i odbiór), bez możliwości samodzielnego odbioru towaru z magazynu (wyjątek stanowią namioty rurkowe – patrz oferta na wynajem do samodzielnego montażu)

 2. Transport namiotów i wyposażenia stanowi koszt dodatkowy doliczany do kosztu wynajmu.

 3. Koszt transportu jest ustalany indywidualnie i zależy od miejsca transportu,
  rodzaju transportu (samochód dostawczy 3,5t lub samochód ciężarowy 8t) oraz całkowitej
  wielkości zamówienia. 

 4. Transport wewnętrzny, tzn. przenoszenie lub przewożenie sprzętów w obrębie miejsca dowozu
  (wwożenie na piętro oraz transport do miejsca oddalonego od miejsca rozładunku), a w przypadku
  mebli ich rozstawienie i ubranie (np. w pokrowce) stanowią koszt dodatkowy ustalany indywidualnie.

 

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Klient (najemca) zwraca wynajmowany sprzęt w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie 
  i uporządkowanym (nie wymagającym wykonywania serwisu sprzątającego dla jego demontażu).

 2. Klient odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu,
  takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub niemożliwe
  do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które spowodowane
  są działaniem klienta (najemcy), jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z najemcą
  oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.) 

 3. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. używanie
  namiotów eventowych V3 do zadaszenia grilla lub używnaie krzeseł tapicerowanych bez zadaszenia.

 4. W przypadku stwierdzenia używania (lub zamiaru używania) namiotów i/lub wyposażenia
  niezgodnie z przeznaczeniem i ustalonym celem wynajmu sprzęt zostanie natychmiast
  zdemontowany i wycofany z wynajmu (następuje rozwiazanie umowy z winy klienta). 

 5. Zabronione jest naklejanie taśm, naklejek samoprzylepnych i innych materiałów mogących
  pozostawić ślady na konstrukcji lub poszyciu namiotów oraz mebli i sprzęcie technicznym.

 6. W okresie wynajmu klient (najemca) ma obowiązek dozorować wynajmowany sprzęt i niezwłocznie
  zgłośić wynajmującemu wszelkie nieprawidłowości i zdarzenia dotyczące wynajmowanego sprzętu,
  które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowania lub przyczynić się do powstania uszkodzeń
  wynajmowanego sprzętu.

 7. W okresie zimowym w czasie występowania opadów śniegu, należy monitorować zachowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych hali (codziennie), w razie występowania odstępstw od stanu pierwotnego konstrukcji, należy bezzwłocznie usunąć śnieg z połaci dachowej i przejść do kontroli stanu technicznego elementów konstrukcyjnych.

 

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dla prawidłowego i bezpiecznego użytkowania wynajmowanych namiotów, mebli i sprzętu
  technicznego ZAWSZE udzielamy klientowi (najemcy) ustnych informacji z zakresu
  bezpieczeństwa użytkowania i postępowania w sytuacjach awaryjnych.

 2. Klient jest zobowiazany do udzielenia osobom trzecim korzystajacym z przedmiotów najmu
  instruktażu bezpiecznego użytkowania wynajętych namiotów, mebli i sprzętu technicznego.

 3. W obrębie wynajętych namiotów, wyposażenia i sprzętu technicznego klient jest zobowiązany
  do zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.

 4. Klient akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli występują
  niekorzystne warunki atmosferyczne, a w szczególności silny wiatr (o sile większej niż 6 m/sek 
  - dla namiotów lekkich lub 12 m/sek - dla hal namiotowych. W przypadku wystąpienia silnego
  wiatru i/lub opadów atmosferycznych poszycie namiotu musi być szczelnie zamknięte.

 

PROFESJONALIZM / GWARANCJA

 1. KUDU POLSKA jako podmiot zajmujący się zawodowo działalnością obejmującą przedmiot oferty
  wykonuje usługi w sposób profesjonalny i z najwyższą starannością.

 2. KUDU POLSKA gwarantuje dobry stan techniczny i wizualny wynajmowanych namiotów, mebli,
  wyposażenia i sprzętu technicznego oraz ich prawidłowe działanie w całym okresie wynajmu.