Płatności

    Wysokość czynszu za najem (wraz z opcją transportu, montażu i demontażu) jest płatne w dwóch częściach.
Zaliczka w wysokości 30% kwoty końcowej (brutto) płatna przy podpisaniu umowy gotówką, lub też do 2-dni
przelewem na konto:
BZWBK 1 O. w Krakowie
05 1090 2053 0000 0001 1892 7556

Pozostała kwota płatna do 2 dni przed montażem hali namiotowej.

W przypadku wynajmu, który ma odbyć się w przeciągu kilku dni od dnia podpisania umowy - przedpłata 100%.