Dostawa

Za dostarczenie kompletnego sprzętu na miejsce wynajmu odpowiada Wynajmujący.
Wysokość kosztów usługi transportu musi zostać przedstawiona Najemcy przed podpisaniem
umowy wynajmu i przez niego zatwierdzona.

Wysokość powyższej usługi jest kalkulowana indywidualnie, w zależności od
- wielkości hali namiotowej,
- wynajmu dodatkowych elementów,
- miejsca montażu,
- czasu wynajmu.